سه‌شنبه

چیسس


حسام نخستین کلمه‌ش را یاد گرفته است. چند روز است می‌گوید چیسس. از بس بهش گفتیم جیز بچه‌م اول این را یاد گرفت. دو سه روز اول که می‌گفت توجه می‌کردم ببینم فقط صدا درمی‌آورد چیسس یا برایش مفهوم هم دارد. متوجه شده‌م معنا دارد برایش. البته نه آن‌چه من و مامانش می‌خواستیم. هر چه را می‌خواهد بردارد یا می‌خواهد نزدیکش شود می‌گوید چیسس. چیسس اسم عمومی همه چیز شده است. 

هیچ نظری موجود نیست: